рб.

Објект

Производ

Нарачател

 

1

Американска амбасада

ул.Илинденска бб,-Скопје

Монтажа на специјални врати, специјални прозорци и друга специјална опрема

Американска амбасада

2

Американска амбасада во Косово

нас.Грмија  - ПриШтина

Монтажа на специјални врати, специјални прозорци и друга специјална опрема

Американска амбасада

3

Влада на Р.Македонија Кабинет на Премиерот,

бул. Илинден бб. - Скопје

Метална конструкција со перголи од поликарбонатни плочи

СОЗР на Владата на Р.Македонија

4

Агенција за вработување на РМ.

 ул.Васил ѓоргов-Скопје

ПВЦ прозорци и врати

алуминиумски врати

ограда на скали

Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување на РМ.

5

Клуб на пратеници

бул. Митрополит Теодосиј Гологанов, бб.

Алуминиумски прозорци и врати

СОЗР на Владата на Р.Македонија

6

Државен Универзитет во Тетово

Метална конструкција

алуминиумски прозорци и врати

ИМГ-Италија, канцеларија во РМ.-Скопје

7

Национална универзитетска библиотека  Св.Климент Охридски

ПВЦ прозорци и врати

алуминиумски врати

 

Национална универзитет. библиотека  Св.Климент Охридски

8

УЈП на РМ, ПЕ Скопје

ул.11-ти октомври,

алуминиумски сензорски врати

УЈП на РМ

9

Народна банка на РМ

КИБС- Скопје

ПП90 врати

Народна банка на РМ

10

Македонска берза

ул.Орце Николов-Скопје

ПП90 врати

Македонска берза

11

ТАВ Македонија

Аеродром А.Велики-Скопје

Алуминиумски стражарски куЌички

ТАВ Македонија

 

12

МВР на РМ

Аеродром А.Велики-Скопје

Алуминиумски прозорци и врати

Министерство за внатреШни работи на РМ

13

Румунска амбасада

Стражарски куЌички

СОЗР на Владата на Р.Македонија

14

Станбено-деловен објект

ул.Лондонска бб.- Скопје

ПВЦ прозорци и врати

алуминиумски портали

сигурносни вртати

Скопски Пазар АД.-Скопје

 

15

СП Планет -деловен објект

ул.ѓорче Петров бб.- Скопје

Метална конструкција

алуминиумски портали

поликомпозитни панели

Скопски Пазар АД.-Скопје

 

16

СП Маркет -Тафталиџе супермаркет деловен објект

ул.Московска бб.- Скопје

Метална конструкција

алуминиумски портали

поликомпозитни панели

Скопски Пазар АД.-Скопје

 

17

Пензионерски дом

- Аеродром, Скопје

ПВЦ прозорци и врати

Министерство за труд и социјална политика,

Фонд за ПИОМ на РМ.


18

ОУ. Панајот Гиновски,

- Скопје

ПВЦ прозорци и врати

Министерство за образование и наука

19

ОУ. Лирија

- с.Жеровјане, Тетово

ПВЦ прозорци и врати

Министерство за образование и наука

20

ОУ. Климент Охридски

- с. ПеШталево, Прилеп

ПВЦ прозорци и врати

Министерство за образование и наука

21

ОУ. Св.Кирил и Методиј

- Злетово

ПВЦ прозорци и врати

Министерство за образование и наука

22

ОУ. БраЌа Миладинови

- с.Царев Двор, Ресен

ПВЦ прозорци и врати

Министерство за образование и наука

23

Ансамбл Танец - Скопје

Алуминиумски прозорци и врати

Ансамбл Танец

24

ОУ. Тодор Арсов

- с.Зрновци, Кочани

ПВЦ прозорци и врати

Министерство за образование и наука

25

ОУ. Јоаким Крчовски

- с.Подржикоњ, Кр.Паланка

ПВЦ прозорци и врати

Министерство за образование и наука

26

ОУ. МануШ Турновски

- с.Смоларе, Струмица

ПВЦ прозорци и врати

Министерство за образование и наука

27

Станбено-деловен објект

ЧеШма, нас.Кисела Вода

Сигурносни врати

Смит-Скопје

 

28

Центар за хомолагација на моторни возила

Алуминиумски прозорци и врати

Аутомакедонија ад.-Скопје

29

Аутомакедонија ад.-Скопје Управна зграда

Алуминиумски портали

Аутомакедонија ад.-Скопје

30

Оне -Главна база,

нас. Маџари - Скопје

ПП90 врати

Оне-мобилен оператор

31

Вип -Главна база,

Велес - Скопје

ПП90 врати

Вип-мобилен оператор

32

ПовеЌе станбени објекти

во Скопје

Сигурносни врати

Линеа -Скопје

 

33

ПовеЌе станбени објекти

во Скопје

Сигурносни врати

Архихаус - Скопје

 

34

ПовеЌе станбени објекти

во Скопје

Сигурносни врати

Козма Б - Скопје

 

Travel Turne Tranzito